Fredningsområde?

Ja,det kanske det kan bli om vi hjälps åt!

Här nedan kommer vad som gäller idag.