Fångstrapport 2014.

För att denna sidan skall fungera så krävs det att ni fiskekortsköpare

och ungdomar uppfyller er del av vårt avtal och lämnar fångstrapporter

i lådorna så ska vi försöka  få in uppgifterna här på denna sidan.

 

Vi är intresserade av alla fångster av fisk i ån , alltså inte bara

havsöringar utan även lax,sik,regnbåge,stör,gös,sutare,lake,vimma,

id,braxen,mört,abborre,gädda m. fl.  Givetvis så kan vi inte ta med

all småfisk i statistiken men det finns ju ett intresse att få veta vad som

finns under vattenytan.Det mest udda förra året var en stör och en

 siklöja.Fortsätt gärna att skicka foto från era fisketurer.

 

Ni kan maila till mig på thh@bahnhof.se

eller MMS:sa på 0768-847750.