Här vill vi kunna visa fångsterna.

Ni, som fiskare, måste lämna fångstrapporter.

All laxfisk oavsett storlek.

Gäddor över 5 kg och/eller mer än 75 cm.

Abborrar över 0,5 kg.

Gösar över minimimåttet 40 cm.

Stora fiskar av övriga arter.

Andra "udda" arter som stör och siklöja.

Allt för att kunna sprida fiskeglädjen.