Lyckåleden.

6 km vandringsled utmed Lyckebyån inom Fiskevårdsområdet.

Mellan Idrottsplatsen i Lyckeby och Lyckeåborg.

Leden är markerad med röda punkter och går nära ån

vilket gör att vi sportfiskare har en bra tillgänglighet

till många fina natur och fiskeupplevelser.

Kartan kommer att finnas på Ledens info-tavlor vid

Idrottsplatsen,Augerums hästhage och Lyckeåborg.