Protokoll från Lyckebyåns FVO stämma 20/3 2019 finns tillgängligt hos Johan Von Kock, Kenneth Johansson samt hos Länstyrelsen

Protokollfrån LyckebyånsFVO extra stämma  24/4 2019 finns tillgängligt hos johan Von kock, Kenneth Johansson samt hos Länstyrelsen