Protokoll från Lyckebyåns FVO stämma 20/3 2019( För år 2018) finns tillgängligt hos Johan Von Kock samt hos Länstyrelsen

Protokoll från LyckebyånsFVO extra stämma  24/4 2019 ( För år 2018) finns tillgängligt hos johan Von kock samt hos Länstyrelsen

Protokoll från Lyckebyåns FVO stämma 27/10 2021 (För år 2019) finns tillgängligt hos Länstyrelsen

Protokoll från Lyckebyåns FVO stämma 27/10 2021 ( För år 2020) finns tillgängligt hos Länstyrelsen

Protokoll från Lyckebyåns FVO stämma 30/5  2022 ( För år 2021) finns tillgängligt hos Länstyrelsen

Protokoll från Lyckebyåns FVO stämma 29/3 2023 ( För år 2022) Finns tillgängligt hos Länstyrelsen